Obiekty gospodarcze

Obiekty gospodarcze są to pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych.

Firma Business Home zajmuje się budową takich pomieszczeń.