Obiekty komercyjne

W naszej firmie mogą Państwo zrealizować kompleksowo swoje pomysły.

Państwa pomysły - nasze projekty.

Oferujemy dla Państwa projekty nieruchomości komercyjnych.

Nieruchomości komercyjne - określenie nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej; mające charakter niemieszkalny.

Typowe nieruchomości komercyjne to: biurowce, hale magazynowe, place składowe, place postojowe i manewrowe, lokale handlowe (tzw. lokale użytkowe), centra handlowe, magazyny handlowe, niektóre budynki użyteczności publicznej (gmachy lotnisk, kina, etc.).