Wystawianie zaświadczeń dotyczących utylizacji

Proponujemy usługi w zakresie odbioru do utylizacji wyeksploatowanego sprzętu. Na utylizowany sprzęt nasza firma wystawi stosowny dokument. Poniżej wzór dokumentu: