Rury spustowe

Rury spustowe są głównym elementem odwodnienia. Oferowane są w kilku średnicach, aby zapewnić optymalne odprowadzenie wody dla każdego dachu. Zastosowanie odpowiedniego rozmiaru średnicy rury spustowej zależy od powierzchni dachu, z którego odprowadzana jest woda opadowa.

Rury spustowe – zewnętrzne:

Wykonywane są z blach cynkowych, ocynkowanych i tworzyw sztucznych. Rury spustowe wew. są żeliwne lub winidurowe. Przekrój rur nie może być mniejszy niż ¾ przekroju rynny. Odległość między rurami od 12-20m. Rury spustowe odprowadzające wodę na teren przy budynku powinny być zakończone kolankami 30 cm nad terenem. Na terenach skanalizowanych woda odprowadzana jest bezpośrednio do kanalizacji, rury mocowane są do ściany za pomocą uchwytów obrączkowych, rozstawionych co 2-3m. Rury z blach łączone są na zakład, który jest lutowany.

Rury z tworzyw sztucznych:

Istnieje wiele sposobów rynnowych z tworzyw sztucznych, posiadają one większą wydajność, dlatego mają mniejsze średnice. Produkowane są z twardego PVC polietylenu i laminatów epoxydowych wzmocnione włóknami szklanymi. Poszczególne elementy są formowane na gorąco w wytwórniach, a na budowie montowane i łączone za pomocą odpowiednich zastrzałów lub klejów, kształtki połączeniowe posiadają uszczelki wewnątrz. Odpowiednio profilowane, uchwyty rynnowe powinny umożliwić rynnom przesuw wywołany ruchami tektonicznymi. Rozstaw uchwytów zależy od systemu, przekroju rynny, wielkości połaci od 40 cm- 1 m, spadek rynien do rury spustowej 3%.